Wiadomości

Co powinno się wiedzieć o Międzynarodowym Dniu Tolerancji?

Dnia 16 listopada, od przeszło 25 lat świętuje się Międzynarodowy Dzień Tolerancji wyznaczony przez Zgromadzenie Ogólne ONZ z inicjatywy UNESCO. Ta data, ma co roku dawać do zrozumienia, że z brakiem akceptacji często ma kontakt naprawdę sporo osób. Komunikat do wielu instytucji publicznych, naukowców oraz rządów tego typu jest zachętą do tego, aby szukali rozwiązania tego ogromnego problemu. Organizacji UNESCO mocno zależy między innymi na tym, żeby wykluczyć nietolerancję poprzez edukację, czy także prowadzenie licznych paneli dyskusyjnych, które mają na celu upowszechnianie akceptacji oraz skłonienie do braku poniżania osób skrzywdzonych z wielu powodów.

Cała ta aktywność była spowodowana poprzez systematycznie tworzące się zjawiska przemocy, nacjonalizmu, homofobii, antysemityzmu i różnego rodzaju nietolerancji. Z przejawiającą się marginalizacją, dyskryminacją oraz pewnym wykluczeniem przez osoby z bliskiego otoczenia, mają styczność właśnie te grupy, co zaobserwowano na przestrzeni kilku lat. Przejawy nietolerancji mogą być okrutnie niebezpieczne dla osób szykanowanych, stąd też świętowanie Międzynarodowego Dnia Tolerancji ma alarmować o różnego rodzaju sytuacjach, w których dochodzi do awantur, a także pomóc w znalezieniu głównych przesłanek pojawiania się nietolerancji. Tego rodzaju czyny mają stać się pomocne do tego, żeby dociec, czym tak naprawdę jest szanowanie nie swoich praw i cudzej własności, ale też przedstawić, czym jest uznanie oraz postrzeganie różnic indywidualnych. Ma także kształcić, nauczyć doceniania różnego rodzaju kultur, zrozumienia innych ludzi, ale także założeniem tego rodzaju czynności jest umiejętności słuchania.

W jaki sposób celebrowano w naszym kraju Międzynarodowy Dzień Tolerancji?

Zgodny apel wygłosili burmistrzowie, jak i prezydenci polskich miast, w którym to proszą o zapobieganie werbalnej oraz fizycznej przemocy wynikającej z rasizmu i homofobii, ale i też argumentują ogromne oparcie dla tych osób. Pod jednogłośnym apelem podpisał się między innymi prezydent Warszawy, Gdańska, Poznania, Lublina oraz Katowic. Solidarność dnia 16 listopada będzie ukazywana przez zawieszanie tęczowych flag oraz podświetlenie wielu budynków, jak zasygnalizował prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski. W szczególności w tęczowych barwach został podświetlony Pałac Kultury i Nauki oraz most Śląsko-Dąbrowski.

Zostaw komentarz